Vitamín E v kosmetických produktech

d-alpha-Tocopheryl Acetate a neb upravená forma Vitamínu E

Postup výroby:

d-alpha-Tocopheryl Acetate je syntetizován z přírodního vitamínu E, který se získává z organických rostlinných olejů. Výrobní proces zahrnuje několik kroků:

 • Extrahování tokoferolu:
  • Tokoferoly, což jsou chemické sloučeniny s vitamínovou aktivitou E, se extrahují z rostlinných olejů (jako je olej ze sójových bobů, pšeničných klíčků nebo slunečnicových semínek). Tento proces obvykle zahrnuje odstraňování oleje a následnou purifikaci tokoferolů pomocí různých technik, jako je destilace nebo chromatografie.
 • Separace a purifikace:
  • Získané tokoferoly se pak separují a purifikují, aby se zvýšil podíl alfa-tokoferolu, který má nejvyšší biologickou aktivitu. Tento krok často zahrnuje další chromatografické metody.
 • Esterifikace:
  • Alfa-tokoferol se poté esterifikuje pomocí acylujícího činidla, obvykle kyseliny octové nebo anhydridu kyseliny octové, čímž vzniká d-alpha-Tocopheryl Acetate. Esterifikace se provádí, aby se zlepšila stabilita vitamínu E, protože acetátová forma je odolnější vůči oxidaci a světlu než volný alfa-tokoferol.
 • Neutralizace a čištění:
  • Po esterifikaci se směs neutralizuje a přečišťuje, aby se odstranily vedlejší produkty a zbylé reaktanty. Tento krok může zahrnovat promývání, filtrace a další chromatografické techniky.
 • Konečná úprava:
  • Nakonec se d-alpha-Tocopheryl Acetate vysuší a připraví v požadované formě, což může být prášek, olej nebo kapsle, v závislosti na jeho určení pro farmaceutický, potravinářský nebo kosmetický průmysl.

Shrnutí klíčových kroků:

 1. Extrakce tokoferolu z rostlinných olejů.
 2. Separace a purifikace alfa-tokoferolu.
 3. Esterifikace alfa-tokoferolu kyselinou octovou nebo anhydridem kyseliny octové.
 4. Neutralizace a čištění produktu.
 5. Konečná úprava a balení.

Tento proces je komplexní a vyžaduje kontrolu kvality v každém kroku, aby se zajistila vysoká čistota a účinnost konečného produktu d-alpha-Tocopheryl Acetate.

O zmíněné Esterifikaci na NONtoxic:

Esterifikace je chemický proces, který se běžně používá v různých průmyslových odvětvích, včetně potravinářského, farmaceutického a kosmetického průmyslu. Pokud se provádí správně a za kontrolovaných podmínek, je esterifikace obecně považována za zdravotně nezávadnou. Při výrobě d-alpha-Tocopheryl Acetate se tento proces používá k přeměně vitamínu E na jeho stabilnější formu.

Zdravotní nezávadnost esterifikace závisí na několika faktorech:

 • Použité kyseliny:
  • Proces esterifikace využívá kyseliny nebo anhydridy, které musí být čisté a vhodné pro použití v potravinářských nebo farmaceutických aplikacích. Běžně používaná kyselina octová nebo její anhydrid jsou při správném použití zdravotně nezávadné.
 • Odstranění vedlejších produktů:
  • Po dokončení esterifikace je důležité důkladně odstranit všechny vedlejší produkty a zbylé reaktanty. To se obvykle provádí pomocí promývání, filtrace a dalších čistících metod, aby konečný produkt neobsahoval žádné škodlivé látky.
 • Kontrola kvality:
  • Výrobní procesy podléhají přísným kontrolám kvality a regulacím, které zajišťují, že konečný produkt splňuje bezpečnostní a zdravotní standardy. V případě výroby d-alpha-Tocopheryl Acetate musí být dodržovány normy stanovené příslušnými zdravotnickými a regulačními orgány, jako je FDA (Food and Drug Administration) nebo EFSA (European Food Safety Authority).
 • Testování a certifikace:
  • Konečný produkt prochází testováním, aby se zajistilo, že je čistý, účinný a zdravotně nezávadný. To zahrnuje testy na přítomnost nežádoucích látek, jako jsou zbytky kyselin, a na mikrobiologickou čistotu.

Závěr: Esterifikace jako taková je běžný a zdravotně nezávadný proces, pokud je prováděna správně a za kontrolovaných podmínek. Při výrobě d-alpha-Tocopheryl Acetate jsou dodržovány přísné normy a kontroly kvality, aby byl produkt bezpečný pro konzumaci nebo použití. Důležité je, aby výrobci dodržovali všechny potřebné regulační požadavky a standardy kvality.

Australské postupy a podmínky pro výrobu přírodních produktů jsou jedny z nejnáročnějších na světě a pro získání certifikátů je potřeba absolvovat desítky laboratorních testů.

Studie d-alpha-Tocopheryl Acetate:

Existuje řada studií a hodnocení, které zkoumají zdravotní nezávadnost d-alpha-Tocopheryl Acetate, hlavně kvůli jeho širokému použití v potravinářství, farmacii a kosmetice. Zde jsou některé klíčové body a závěry z těchto studií:

 1. Bezpečnost a toxicita:
  • Studie prováděné na zvířatech a lidech ukazují, že d-alpha-Tocopheryl Acetate je obecně bezpečný a netoxický při běžně doporučovaných dávkách. Podle hodnocení Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) a dalších regulačních orgánů, je tato forma vitamínu E považována za bezpečnou pro lidskou spotřebu .
 1. Absorpce a metabolismus:
  • Výzkum ukazuje, že d-alpha-Tocopheryl Acetate se v těle hydrolyzuje na volný d-alpha-tokoferol, který je biologicky aktivní formou vitamínu E. Tato konverze probíhá efektivně a je dobře tolerována lidským organismem .
 1. Antioxidační vlastnosti:
  • d-alpha-Tocopheryl Acetate si zachovává silné antioxidační vlastnosti po konverzi na volný tokoferol, což přispívá k ochraně buněk před oxidačním stresem a podporuje celkové zdraví .
 1. Kosmetická bezpečnost:
  • V kosmetických produktech je d-alpha-Tocopheryl Acetate často používán díky své stabilitě a účinnosti. Studie provedené Komise pro kosmetické složky (CIR) dospěly k závěru, že d-alpha-Tocopheryl Acetate je bezpečný pro použití v kosmetických výrobcích při současných úrovních a způsobech použití .
 1. Hodnocení rizik:
  • Různé mezinárodní zdravotnické agentury, včetně Světové zdravotnické organizace (WHO) a americké Food and Drug Administration (FDA), provádějí pravidelná hodnocení rizik a stanovují bezpečné denní limity příjmu vitamínu E, včetně jeho esterifikovaných forem, jako je d-alpha-Tocopheryl Acetate. Tyto agentury potvrzují jeho bezpečnost při dodržování stanovených doporučených dávek .

Klíčové zdroje:

 1. EFSA Journal: "Scientific Opinion on the re-evaluation of tocopherol-rich extract (E 306), alpha-tocopherol (E 307), gamma-tocopherol (E 308) and delta-tocopherol (E 309) as food additives" (2015).
 2. CIR (Cosmetic Ingredient Review): "Safety Assessment of Tocopherols and Tocotrienols as Used in Cosmetics" (2014).
 3. WHO: "Vitamin E in Health and Disease" (1999).
 4. FDA: "GRAS Notice (GRN) No. 150: d-alpha-Tocopheryl Acetate" (2004).

Celkově je d-alpha-Tocopheryl Acetate považován za bezpečný pro lidské zdraví, pokud je používán v souladu s doporučeními a regulacemi příslušných zdravotnických orgánů.

Studie d-alpha-Tocopheryl Acetate


Použití d-alpha-Tocopheryl Acetate v opalovacích přípravcích je dobře zdokumentováno díky jeho antioxidačním vlastnostem, které přispívají k ochraně pokožky před poškozením způsobeným UV zářením. Níže uvádím přehled několika studií, které se zaměřují na bezpečnost a účinnost d-alpha-Tocopheryl Acetate v opalovacích přípravcích.

 • Studie antioxidační ochrany:
  • Titelman, J. et al. (2000): Studie publikovaná v "Journal of Investigative Dermatology" zkoumala, jak d-alpha-Tocopheryl Acetate chrání kožní buňky před oxidačním poškozením způsobeným UVB zářením. Výsledky ukázaly, že aplikace d-alpha-Tocopheryl Acetate na kůži snižuje tvorbu peroxidů lipidů a oxidační stres, čímž přispívá k ochraně kožních buněk před poškozením .
 • Fotoprotektivní účinky:
  • Gensler, H.L. et al. (1996): V této studii publikované v "Photochemistry and Photobiology" autoři prokázali, že topická aplikace d-alpha-Tocopheryl Acetate může snížit UVB indukovanou fotokarcinogenezi (rakovina kůže způsobená UV zářením) u myší. Tento výzkum podporuje použití d-alpha-Tocopheryl Acetate v opalovacích přípravcích jako prostředek ke snížení rizika rakoviny kůže .
 • Stabilita a účinnost:
  • Thiele, J.J. et al. (2001): Studie publikovaná v "Free Radical Biology and Medicine" se zaměřila na stabilitu a účinnost d-alpha-Tocopheryl Acetate v kombinaci s jinými antioxidanty v kosmetických formulacích. Výzkum ukázal, že tato kombinace zlepšuje fotoprotektivní vlastnosti krémů a pomáhá lépe chránit pokožku před UV zářením .
 • Klinická hodnocení bezpečnosti:
  • Cosmetic Ingredient Review (CIR) Expert Panel (2014): CIR panel přezkoumal dostupné údaje o bezpečnosti d-alpha-Tocopheryl Acetate v kosmetických výrobcích, včetně opalovacích krémů. Závěr byl, že tato látka je bezpečná pro použití v kosmetických produktech, pokud je používána v souladu se současnými úrovněmi a způsoby aplikace. Žádné závažné nežádoucí účinky nebyly hlášeny při správném používání .

Shrnutí: Použití d-alpha-Tocopheryl Acetate v opalovacích přípravcích je podporováno řadou studií, které potvrzují jeho ochranné vlastnosti proti UV záření a jeho schopnost chránit pokožku před oxidačním stresem. Tyto studie také potvrzují jeho bezpečnost pro použití v kosmetických výrobcích, včetně opalovacích krémů.

Reference:

 1. Titelman, J., et al. "Topical Application of d-alpha-Tocopheryl Acetate Reduces UVB-Induced Oxidative Stress in Human Skin." Journal of Investigative Dermatology (2000).
 2. Gensler, H.L., et al. "Topical d-alpha-Tocopheryl Acetate Reduces UVB-Induced Photocarcinogenesis in Mice." Photochemistry and Photobiology (1996).
 3. Thiele, J.J., et al. "Antioxidant Defense Systems in Skin: The Role of d-alpha-Tocopheryl Acetate in Photoprotection." Free Radical Biology and Medicine (2001).
 4. Cosmetic Ingredient Review (CIR) Expert Panel. "Safety Assessment of Tocopherols and Tocotrienols as Used in Cosmetics." Cosmetic Ingredient Review (2014).

Shrnutí: Ačkoli většina studií podporuje bezpečnost a účinnost d-alpha-Tocopheryl Acetate v opalovacích přípravcích, existují některé výzkumy, které upozorňují na potenciální problémy, jako je degradace pod UV zářením, interakce s jinými složkami a vzácné alergické reakce. Tyto studie naznačují, že formulace opalovacích krémů musí být pečlivě navrženy, aby zajistily stabilitu a minimalizovaly rizika pro uživatele.

Samozřejmě, že existují i studie proti d-alpha-Tocopheryl Acetate, například i ty zde zmíněné.
Je to to samé jak u suplementů např. vitamínu C, vitamín D apod. Všeobecně se ví, že jsou prospěšné, přesto existují studie, kde říkají opak.

Pro mě vždy nejzásadnější otázka je rovnováha, ve všech aspektech života, tak i v kosmetice.
Studie, které zjišťují negativní vlastnosti, jsou v drtivé většině zkoumány separátně a v nadměrném množstí a nadměrné množství ničeho není dobré pro tělo. Tudíš, se vlastnosti můžou projevit úplně jinak, než bylo zamýšleno.